Vitmossen

Vitmossen erbjuder trygga och riktiga resor för personer med särskilda behov.

Välkommen till Vitmossen

Vitmossen är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för passagerare med särskilda behov. Genom denna specialisering har vi möjlighet att bättre möta de önskemål, krav och behov som passagerare, beställare, betalare, uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter ställer på denna typ av verksamhet.

Vitmossen erbjuder trygga och riktiga resor för personer med särskilda behov.  Dessutom ska vi vara en naturlig del av den helhet som erbjuds på skolor, arbetsplatser, dagcenter och vårdgivare. Genom tillgänglighet, respekt och engagemang ska vi vara  det självklara alternativet när personer med särskilda behov behöver resa.

Välkommen till Vitmossen