Trafik, miljö, säkerhet

Vi välkomnar synpunkter, frågor och eventuella klagomål från våra resenärer och uppdragsgivare då vi ser det som en del vårt kvalitetsarbete.

I samarbete med NTF har Vitmossen utvecklat kvalitetssystemet TSM vars huvudlinjer reglerar:

  • Fordonens utformning, utrustning och skick
  • Förarnas behörighet, lämplighet och kompetens

Vitmossen kvalitetssystem för trafiksäkra och miljöanpassade transporter omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att transportuppdragen utförs på ett korrekt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt. 

Vitmossen skall därvid kontinuerligt kontrollera riktlinjer och rutiner för att säkra att de transporttjänster som tillhandahålls, överensstämmer med utställda trafiksäkerhets- och miljökrav.

Styrelsen ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning, revidering och utveckling av bolagets kvalitetssystem för trafiksäkerhet och miljö genomförs.

Alkhol och drogpolicy. På Vitmossen som arbetsplats och i fordon som körs åt Vitmossen får alkohol eller andra droger inte användas. Ingen får vara påverkad under arbetstid. Detta gäller också bakrus samt överkonsumtion av medicinska preparat. Med påverkad menar vi gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklagstiftning. 

Samtliga fordon är utrustade med alkolås. Varje år drogtestas 10% av personalen.